+902163452183

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:107-109A Ziverbey, Kadıköy / İstanbul ( Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Karşı Çaprazı )

info@dentince.com

Ortodonti

Ortodonti Tedavisi (Diş Teli)

Ortodonti; yanlış konumlanmış dişlerin ve çene kemiklerinin düzeltilmesine odaklanan özel bir diş hekimliği alanıdır. Genel diş hekimliğinde dişlerdeki çürüklere ve çarpıklıklara odaklanılırken ortodontide, çenenin yanlış hizalanması ve dişlerdeki çarpıklıklar gibi sorunları hedef alarak sağlıklı dişler desteklenir. Ancak güzel, düzgün dişler ve gülümsemeler yaratmak ortodontistlerin tedavilerinin tek amacı değildir.

Ortodontistler, diş çürümesi ve diş kaybı nedenlerinin altında yatan bazı ortodontik sorunları tedavi ederler. Böylece hastaların sağlıklı dişlerini ve diş etlerini korumalarına da yardımcı olurlar. Bu yazımızda ortodonti, ortodonti alanına giren tedavi yöntemleri ve ortodonti tedavileri hakkında sık sorulan sorular hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Ortodonti Nedir?

Ortodonti; dişlerin ve çene kemiklerin hizalanmaları ile ilgili sorunları düzeltmeye yardımcı olan diş hekimliği dalıdır. Ortodontistler yanlış hizalanmış dişleri ve çene kemikleri teşhis ve tedavi ederler. [1]

Bazı insanların birbirine doğal olarak uyan düzenli dişleri vardır. Ancak ısırma ya da dişlerin aralıkları konusunda sorunları olan kişilerin ortodontik bakıma ihtiyacı olabilir. Diş ve çene anomalileri ile ilgilenen diş hekimliği dalı olan ortodonti bu aşamada devreye girer.

Ortodontik tedavi kapsamında; ısırma sorunları ve dişler düzeltilebilir. Dişler arasındaki boşluklar kapatılarak dişlerin ve dudakların düzgün bir şekilde hizalanması sağlanabilir. [2] Böylece estetik bir gülüşün yanı sıra çiğneme fonksiyonları iyileştirilebilir.

Ortodonti Bölümü Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Ortodonti; maloklüzyon, yanlış diş ve çene pozisyonlarını tedavi etmeyi amaçlayan bir diş tedavisi şeklidir. Çarpık, çapraşık ve çıkıntılı dişler ile ısırma zorlukları ortodonti bölümünün ilgilendiği hastalıklar arasında yer alır. Uygun ortodontik tedavinin uygulanmasıyla hastaya, öz güvenini artıracak güzel bir gülümseme, uzun süreli sağlık ve konfor sağlanabilir. [3]

Ortodontik Problemler Nelerdir?

Ortodontik problemler hem çocukları hem yetişkinleri hatta gençliğinde diş teli takanları ilerleyen yıllarda bile etkileyebilir. Çünkü dişler düşünülenden çok daha hareketlidirler. Dişler normal ısırma ve çiğneme kuvvetlerine tepki olarak her zaman çok yavaş bir şekilde hareket ederler.

Ancak küçük çocukların parmak emme ya da dil itme gibi yanlış alışkanlıklar geliştirdiği durumlarda dişler uygun olan hizalarından dışarı itilebilir. Bu ve diğer ortodontik problemler genellikle kalıcı dişlerin çıkmaya başladığı 7 yaş civarında ortaya çıkar. Bu nedenle bu yaştaki tüm çocuklara ortodontik değerlendirme yapılması önerilir.

Dişlerin bir araya gelme ve hizalanma şekli “Oklüzyon” olarak bilinir. Tipik olarak çene kapalıyken üst dişler, alt dişlerin üzerinde durur ve azı dişlerinin üst yüzeyleri hizalanır. Ancak dişler çeşitli nedenlerden dolayı her zaman eşleşmez.

Dişlerin maloklüzyonu, ciddi ağız sağlığı komplikasyonlarına neden olabilen bir yanlış hizalama sorunudur. Çapraşıklık, aralıklı dişler, gömülü dişler, ileri çene problemi, protez sorunları, rotasyonlu (dönük) dişler, kapanış bozuklukları, eksik dişler, çenede darlık ve orta hatların uyuşmaması problemlerinin tümü dişlerde “Maloklüzyon” olarak sınıflandırılır.

Hafif düzeydeki maloklüzyon genellikle herhangi bir tedavi gerektirmemekle birlikte şiddetli maloklüzyon durumunda diş hekimi hastayı bir ortodontiste yönlendirir. Maloklüzyonun durumuna göre farklı tedavi yöntemleri uygulanması mümkündür. [4]

Kimler Ortodonti Tedavisi İçin Uygun Adaylardır?

Dişlerin yanlış hizalandığı ve bu nedenle düzgün bir ısırma işlevi gerçekleştiremediği maloklüzyonlarla ilgilenen bir diş hekimliği dalı olan ortodonti  kapsamında hem ağız sağlığının hem kozmetik görünümün iyileştirilmesi için tedavi uygulanabilir. Diş ve ağız yapısında çarpıklık, eğrilik ve yapısal bozukluk olan kişiler ortodonti tedavisi için uygun adaylardır.

Ortodontik tedavi her yaş grubundan hastalara uygulanabilir. Bu aşamada hasta özelinde sorun ve tedaviye uygunluk değerlendirilir. Hastanın yaşına, yaşam tarzına ve tedavi edilecek soruna göre tedavi planı belirlenir. [5]

Ortodonti Problemleri Neden Oluşur?

Ortodontik problemlerin birçoğu kalıtsaldır. Bu genetik problemlere örnek olarak dişlerde çapraşıklık, çıkıntı, aralıklı görüntü, eksik ya da fazla dişler ile bazı çene büyüme problemleri sayılabilir.

Bunların dışında kalan diğer maloklüzyonlar sonrada edinilir. Diğer bir deyişle zaman içinde gelişir. Baş parmak ya da parmak emme, ağızdan nefes alma, diş hastalıkları, kötü diş hijyeni, kalıcı dişlerin kaybı, kazalar, kötü beslenme, süt dişlerinin erken ya da geç kaybı ve bazı tıbbi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda kalıtsal bir problem, edinilmiş bir maloklüzyonla komplike hale gelebilir. [6]

Ortodontik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ortodontik tedavi kapsamında hangi yöntemin uygulanacağı hastanın ihtiyaçları, ağız ve diş yapısı değerlendirildikten sonra belirlenir. Metal braket, porselen braket, lingual braket ve şeffaf diş plağı tedavi yöntemleri kullanılabilir. [7]

Ortodontik Tedavi Yapılmazsa Ne Olur?

Ortodontik tedavinin en büyük faydalarından biri düzgün dişler ve gülümseme olsa da mesele yalnızca iyi görünmekle ilgili değildir. Aslında ortodontistler hastalarına en uygun tedaviyi önerdiklerinde genellikle daha iyi ağız hijyeni, daha az diş aşınması ve uzun süreli diş sağlığını mümkün kılacak bir dizi faktörü değerlendirirler. Bunlar ısırmanın hizasını, dişlerin birleşme şeklini ve çenenin konumunu da içerir.

Ortodontik tedavi gerektiren sorunlar salt kozmetik etkileri açısında değerlendirilse de ortodontik tedavi uygulanmazsa, yaşam boyu dişlerin temizlenmesi konusunda ekstra özen gösterilmesi gerekir.

Dişlerin sıkışıklığı ve çapraşıklığı dişlere erişimi zorlaştırabilir. Bazı durumlarda diş ipi kullanımını imkansız hale getirebilir. Bu da diş kaybına ve diş eti hastalığına neden olabilecek plak ve tartarlara karşı koruma sağlanamamasına neden olabilir.

Tek bir üst dişin ya da diş grubunun karşıt alt dişlerin arkasına oturduğu çapraz kapanma sorunu çözümlenmediğinde dişlerde düzensiz aşınmalar oluşur. Şiddetli vakalarda dişler çatlayabilir ya da kırılabilir.

Aşırı kalabalık dişler de düzensiz aşınmalara ve dişlerde uzun süreli hasara neden olabilir. Aynı şekilde dişlerin temizlenmesi zorlaştığından; ekstra plak oluşumu, çürük, tartar, diş eti hastalığı ve diş kaybı riski söz konusu olabilir.

Çene kapalı konumdayken ön dişlerin bir araya gelmemesi çiğneme zorluğuyla sonuçlanır. Bazı durumlarda konuşmayı da etkileyebilir. Çene kemiğini kafatasına bağlayan temporomandibular eklemlerde potansiyel sorunlara neden olabilir. Dişler düzgün bir şekilde buluşamadığından çene doğal olmayan bir konuma zorlanır. Bu da zaman içinde rahatsızlığa ve yorgunluğa neden olabilir.

Üst dişlerin alt dişlerle dikey olarak aşırı örtüşmesi durumunda eşit olmayan aşınmalar ve buna bağlı olarak dişlerde çatlama ve ufalanma gibi kalıcı hasarlar söz konusu olabilir.

Üst dişlerin yatay olarak alt dişlerin ötesine aşırı çıkıntı yaptığı durumlarda ön dişler travmaya duyarlı hale gelir. Şiddetli vakalarda maloküzyon yüzün görünümünde ve şeklinde uzun süreli değişikliklere neden olabilir.

Erken müdahalede bulunulmadığı takdirde ilerleyen dönemde daha ciddi müdahale gereksinimi oluşabilir. Bu tür sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için ortodontik tedavi ihmal edilmemelidir. [8]

Ortodonti Tedavisinde Kullanılan Araçlar Nelerdir?

Ortodonti tedavisinde hastanın ihtiyaçlarına, ağız ve diş yapısına göre farklı yöntemler kullanılabilir. Ortodonti tedavisinde kullanılan araçlar; hareketli ortodontik araçlar, sabit ortodontik araçlar, vidalı araçlar ve şeffaf plaklar olarak sıralanabilir.

Hareketli Ortodontik Araçlar

Hareketli ortodonti apareyleri, dişlere tutunmadıkları için sabit apareylerden farklı olarak istenildiği zaman ağızdan çıkarılabilirler. Hareketli ortodonti apareyleri arasında; yer tutucular, çene geliştirici apareyler, pekiştirme apareyleri ve alışkanlık kırıcı apareyler sayılabilir. Hareketli ortodonti apareyleri hastanın tedavi planına yardımcı olması için ağza uyacak şekilde özelleştirilebilirler.

Basit maloklüzyonları düzeltmek için kullanılan hareketli ortodonti apareyleri genellikle iki gruba ayrılırlar. Birinci grup, basit diş hareketleri için uygundur. İkinci grup hareketli ortodontik apareyler ise çenenin hareket ettirilmesinde kullanılır. Yaylı vidalar ve diğer mekanik bileşenler aracılığıyla dişlere kuvvet uygulamak üzere tasarlanmışlardır. Hareketli ortodontik apareyler, daha karmaşık tedavilerde sabit ortodontik apareylerin etkisini artırmak için kullanılabilirler.

Hareketli ortodontik apareyler;

 • Dişlerdeki çapraşıklığın ya da pozisyon yanlışlıklarının düzeltilmesi,
 • Alt ve üst çene diş kavisinde bulunan anormalliklerin tedavi edilmesi,
 • İleride konumlanmış dişlerin pozisyonlarının düzeltilmesi ve düşme, çarpma gibi travmaların engellenmesi,
 • Parmak emme, ağızdan nefes alma ve tırnak yeme gibi sorunların tedavi edilmesinde,
 • Çapraşıklık nedeniyle ortaya çıkan çürüklerin ve diş eti hastalıklarının giderilmesinde,
 • Diş aralarında bulunan boşlukların kapatılmasında,
 • Süt dişlerinin erken çekilmesinden kaynaklanan diş boşluklarının ve estetik olmayan görüntünün giderilmesinde,
 • Uygulanan ortodontik tedavi sonucunda elde edilen sonucun korunması amacıyla gerçekleştirilen pekiştirme tedavisinde kullanılabilir.

Hareketli ortodontik apareylerle gerçekleştirilecek tedavinin süresi; söz konusu maloklüzyonun tipine, düzeyine, diş çapraşıklığına, çene hizasına ve diğer benzer faktörlere göre değişebilir. Bazı durumlarda sabit ve hareketli diş tellerinin birlikte kullanılması söz konusu olabilir. [9]

Sabit Ortodontik Araçlar

Sabit ortodontik araçlar, tedavi süresince dişlere yapıştırılan ve hasta tarafından çıkarılamayan apareylerdir. Diş hareketi üzerinde daha fazla kontrole sahip olan sabit apareyler daha iyi sonuç verdiklerinden birçok ortopedik problemin tedavisinde hareketli apareylere göre daha fazla tercih edilirler.

Genellikle diş teli olarak adlandırılan sabit apareylerin kullanıldığı sabit ortodontik tedavi kapsamında; azı dişlerine tüp ya da bant, diğer dişlere de braket yapıştırılır. Bu araçlar ortodontik tedavinin sonuna kadar dişlerin yüzeyinde kalır ve hareket ettirilemez.

Ark formundaki teller bant ve braketlerle dişlere yapıştırıldıktan sonra dişleri olması gereken konumlarına gelmesi için hareket ettirmeye başlar. Tedavi sırasında görevini tamamlayan teller, yenileriyle değiştirilir.

Diş telleri metal braket, seramik braket ve lingual braket şeklinde farklı şekillerde üretilmiş olabilir. Seramik ya da porselen braketlerin en önemli özelliği metal braketlere göre çok daha az görünür olmalarıdır. Bu nedenle özellikle ortodontik tedavide olası estetik kaygıların giderilmesi amacıyla seramik braket kullanılması tercih edilir. Bununla birlikte seramik braketler, yapı itibarıyla çok daha hassas olduklarından kullanımları ve bakımları sırasında çok daha özenli olunması gerekir.

En bilindik diş telleri olan metal braketler uzun ömürlü ve dayanıklı olmalarıyla ön plana çıkarlar. Yüksek kaliteye sahip paslanmaz çelikten üretilen metal braketlerde; dişlere baskı uygulanarak hareket ettirilmelerini sağlamak için braketlerden geçirilen bükülebilir özellikte metal tellerden yararlanılır. Genellikle çocuklara yönelik ortodontik tedavide kullanılırlar.

Lingual braketler dişin ön yüzeyi yerine arka yüzeyine yerleştirilen braketler olduğu için ortodontik tedavi gördüğünün anlaşılmasını ve tedavi sırasında estetik görünümünün bozulmasını istemeyen kişiler tarafından tercih edilir.

Bununla birlikte kullanılacak olan diş telinin seçimi; tedavi edilecek sorunun niteliğine, düzeyine, hastanın ağız yapısına, yaşına ve benzeri etkenlere göre yapılan değerlendirme sonucunda hasta özelinde belirlenir.

Vidalı Araçlar

Kötü konumlanmış dişleri hareket ettirmeye yardımcı olmak için çapa görevi görmek üzere diş eti yoluyla çene kemiğine küçük bir metal vida yerleştirilebilir. Mini implant ya da geçici ankraj cihazları olarak da bilinirler.

Vidalar, kötü konumlanmış dişleri hareket ettirirken çevredeki diğer dişler tarafından uygulanan kuvvet için stabil bir destek sağlar. Diğer dişlerin uyguladığı kuvvet bazen yanlış dişlerin hareket etmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda dişlerin düzeltilmesine ve boşlukların kapatılmasına yardımcı olacak bir çapa görevi görmesi için mini vida kullanımı tercih edilebilir.

Uygulama lokal anestezi altında yapılabilir. Vidayı yerleştirmek için çeneye delik açılabileceği gibi doğrudan kemiğe yerleştirilmesi de söz konusu olabilir. Bazı durumlarda vidanın doğru konuma yerleştirilmesi için plastik bir cihaz kılavuz olarak kullanılabilir. [10]

Şeffaf Plaklar

Şeffaf plaklar, birçok diş problemini ve malformasyonunu etkili bir şekilde düzeltebilir. Dişleri kaplayan şeffaf plaklar, şeffaf mika gibi görünürler. Genellikle 2 haftada bir değiştirilirler.[11] Şeffaf plaklar, ortodontik tedavideki en son teknolojilerden biridir. Seçilmiş hastalara uygulandıklarında çok başarılı sonuçların alınmasını sağlayabilirler.

Invisalign Tedavisi Nedir?

Invisalign yanlış yerleşmiş ya da yanlış şekilde gelişmiş dişlerin yeniden hizalanması ya da düzeltilmesi için bilgisayar tarafından oluşturulan kalıpların kullanıldığı oldukça yeni ve etkili bir tedavidir.

Invisalign tedavisi kapsamında; dişlerin konumunun değiştirilmesi için bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülerden ve hastanın ağzından alınan ölçülerden geliştirilen şeffaf plaklar kullanılır. Geleneksel diş teli tedavisinde dişlerin hizaya sokulması için sabit diş telleri kullanılırken Invisalign tedavisinde dişlerin yeni ve iyileştirilmiş konumlarına gelmesi için şeffaf kalıplardan yararlanılır. [12]

Invisalign Tedavisi Kimlere, Nasıl Uygulanır?

Invisalign tedavisi daha estetik bir gülümsemeye ya da daha düzenli sıralanmış dişlere sahip olmak isteyen hemen herkese uygulanabilir. Invisalign tedavisinden gençlerin de yetişkinlerin dişlerindeki çoğu yanlış hizalanmanın düzeltilmesi noktasında yararlanılabilir. Parlak bir gülümseme ve daha iyi bir diş sağlığı elde etmek için şeffaf plaklar kullanıldığından Invisalign geleneksek tedavilerin yol açabildiği görüntüyü istemeyenler için ideal bir tedavidir. Tedavi süresinin daha kısa olması ve kullanım kolaylığı nedeniyle oldukça avantajlıdır.

Aynı zamanda Invisalign tedavisi; hizalama prosedüründe esneklik isteyen ancak hedeflenen sonuçları yüksek oranda görünür metal bir diş teli kullanmadan elde etmek isteyen yetişkinler için de idealdir.

Invisalign tedavisi yaptırmak isteyen hastalar detaylı bir diş muayenesinden geçerler. Çeşitli açılardan ağız, diş ve yüz röntgenleri alınarak ayrıntılı bir mekanik harita elde edilir. Bazı durumlarda lateral sefalometrik röntgen çekilmesi gerekebilir. Son olarak invisalign hizalayıcıların dayanacağı dişlerin ölçüleri alınır.

Bazı hastalarda Invisalign şeffaf plaklarının her bir dişi kavraması ve hareket ettirmesi için her dişe küçük kompozit yamalar uygulanması ihtiyacı oluşabilir. Yamalar kompozit dolguyla aynı malzemeden yapılır. Invisalign işleminin sonunda çok kolay bir şekilde ve rahatsızlık vermeden çıkarılır.

Hastadan hastaya değişen diğer bir hazırlık çalışması, gereken interproksimal redüksiyon miktarı belirlenmesi yapılır. Bu prosedür hastanın ağzının aşırı kalabalık olduğu durumlarda dişler arasında daha fazla boşluk oluşturmak için kullanılır. Bir miktar mine zımparalanarak dişlerin gelecekte daha iyi, daha rahat hareket edebilmesi için diskler kullanılır.

Şeffaf hizalayıcıların ilk takıldığında sıkı hissettirmesi gerekir. Tam uygunluk sağlanana kadar birkaç farklı kalıp denenebilir. Şeffaf plaklar takılmaya başlandığında ağızda değişiklik hissedilebilir. Bu durum alışma sürecinin doğal bir parçasıdır.

İlk değişiklik, dişler yeni pozisyonlarına zorlanırken ağrı da dahil olmak üzere belirli bir rahatsızlık seviyesi olacaktır. Bazı hastalar dişlerinde artan hassasiyet hissedebilirler. Bu da kısa süre içinde geçer. İlk birkaç hafta konuşmada hafif bir farklılık oluşabilir.

Şeffaf hizalayıcılar diş hekiminin kararına bağlı olarak bir ya da iki haftada bir değiştirilir. Eğer dişler istenilen pozisyona gelmediyse süre uzayabilir. Her yeni hizalayıcı, dişilerin hareketinde bir sonraki aşama olarak oluşturulur. Böylece dişler amaçlanan hizalama hedefine doğru yönlendirilir. [13]

Şeffaf Plak Tedavisinde 3D Simülasyon Videolarının Kullanılması

Şeffaf plak tedavisinde 3D simülasyon videolarının kullanılması, dijital diş hekimliğinin sağladığı önemli bir avantajdır. Bu kapsamda;

 • CAM/CAD teknolojisi olarak da bilinen bu yöntemde hastanın ağız ve diş yapısı her açıdan fotoğraflanarak dijital ortama bilgisayar teknolojisiyle aktarılır.
 • Fotoğraflar incelenerek hasta için en etkili sonuçların alınacağı şekilde tedavi planlanır.
 • Fotoğrafların hareketlendirilmesi sonucu 3D simülasyon elde edilir.
 • Hasta simülasyon sayesinde, uygulanan tedaviden sonra dişlerinin hangi konuma geleceğini önceden görebilir.

Invisalign Tedavisi Avantajları Nelerdir?

 • İnvisalign tedavisinde görünmez şeffaf plaklar kullanılır. Böylece estetik görünümü bozmazlar.
 • Kullanılan şeffaf plaklar, geleneksel metal diş tellerine göre çok daha konforlu olan pürüzsüz plastikten üretilirler.
 • Keski/ekstrüde kenarları yoktur. Tamamen hastanın ağzına kusursuz uyacak şekilde üretilirler.
 • Dişlerin temizlenmesi sırasında çıkarılabilirler. Çıkarılabilmeleri nedeniyle diş fırçalama, yemek yeme ve günlük yaşam sırasında diğer alternatiflerden daha konforludurlar.
 • Ortalama 6 haftada bir diş hekimi muayenehanesinde bakım yapılması gerektiğinden zamandan tasarruf edilmesini sağlarlar.
 • Pek çok ortodontik tedavi yönteminin en büyük konfor yaratan özelliklerinden biri yiyecek kısıtlamalarıdır. Bu durum çıkarılabilir şeffaf plaklarda söz konusu değildir. [14]

Invisalign Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Her hastanın ağız ve diş yapısı ile ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Invisalign tedavisinin ne kadar süreceği, ele alınmak istenilen sorunun karmaşıklığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tedavi süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişebilir. [15]

Ortodontik Kontrol En Erken Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocukların ortodontik kontrolü için 6-7 yaşlarında ilk muayene randevusu alınmalıdır.

Çene Gelişimi Kaç Yaşına Kadar Sürer?

Çene gelişimi ergenlik döneminin sonuna kadar devam eder.

Kimler Ortodontik Tedavi Görebilir?

Ortodontik tedavi farklı yaş gruplarındaki hastalara uygulanabilen bir prosedürdür. Hastanın ağzındaki sağlıklı dişler her yaşta hareket ettirilebileceğinden tedavi uygunluğu hasta özelinde yapılan değerlendirmelere göre belirlenir. Yetişkinlerde protez uygulamalarına yardım amacıyla da ortodontik tedavi uygulanması gerekliliği oluşabilir.

Ortodontik Tedavi Ne Kadar Sürer?

Ortodontik tedavi ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında tamamlanmakla birlikte bu süre hastanın ihtiyaçlarına, uygulanacak tedavinin kapsamına, tedaviye yanıt verme süresine, ağız ve diş yapısına göre değişiklik gösterebilir.

Diş Teli Dişleri Çürütür mü?

Diş tellerinin dişlerde çürüğe neden olması söz konusu değildir. Ancak diş teli kullanımı sırasında dişlerin bakımı konusunda gereken özen gösterilmelidir. Dişler ve teller arasında kalan yiyeceklerin özel fırçalarla temizlenmesi ve kesinlikle bu sürecin ihmal edilmemesi gerekir.

Yetişkin Ortodonti Tedavisi İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Diş eti hastalığı ya da doku kaybı bulunmaması kaydıyla her yaştan hastaya ortodonti tedavisi uygulanabilir.

Porselen Dişler Diş Teli Tedavisine Engel mi?

Porselen dişler diş teli tedavisine engel değildir. Bu durumda özel yapıştırıcılar kullanılarak braketler porselen yüzeye yapıştırılabilir.

Diş Teli Varken MR Çektirilebilir mi?

Diş tellerinin görüntüyü bozmayacağı alanlarda diğer bir deyişle vücudun baş ve boyun bölgesi dışında kalan diğer bölgelerinde MR çekilmesi konusunda diş telleri bir engel teşkil etmez. Ancak baş ve boyun bölgesinde MR çekimi yapılacağı, elde edilecek görüntünün teşhis aşamasında çok önemli olduğu ve diş tellerinin görüntüyü bozabileceği durumlarda diş tellerinin çıkarılması gerekebilir.

Ortodontik Sorunlar Neden Kaynaklanır?

Ortodontik sorunlar; genetik ya da çevresel farklı etkenlere bağlı olarak oluşabilir. Erken dönemlerde yaşanan diş ve çene travmaları, diş ve çene gelişimi esnasında yaşanan sıkıntılar, çocukluk döneminde parmak emme gibi kötü alışkanlıklara sahip olunması ortodontik sorunların en sık rastlanan nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca süt dişlerinin erken kaybedilmesi ve genetik etkenler ortodonti tedavisine duyulan ihtiyacı artırabilir.

Şeffaf Teller Nedir?

Ortodontik tedavide metal teller yerine kullanılmak üzere diş rengine yakın renkte üretilen diş telleridir. Şeffaf tellerin ve braketlerin kullanılması tedavinin görünürlüğünü azaltarak tedavi süresince hastanın estetik açıdan kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

Şeffaf Braketlerle Tedavi Daha mı Uzun Sürer?

Şeffaf braketler ortodontik tedavinin süresini uzatmaz. Ortodontik tedavi sürecinde önemli olan hastanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun tedavi sürecinin belirlenmesidir.

Diş Teli Varken Asitli İçecekler Tüketilebilir mi?

Diş teli varken hastalar asitli içecekleri tüketmekten kaçınmalıdır. Eğer nadiren asitli içecek tüketilecekse pipet kullanmaya özen gösterilmelidir.

Teller Çeneyi Düzeltir mi?

Ortodontik tedavi çene kemiklerindeki bozuklukların giderilmesi amacıyla uygulanabilir.

Sadece Alt Diş Teli Takılır mı?

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda yalnızca alt dişlere tel takılması mümkündür.

Diş Teli Yüz Simetrisini Düzeltir mi?

Yüz simetri bozukluğunun yalnızca dişlerden kaynaklanması durumunda ortodontik tedavi ile sorun giderilebilir. Üst ve alt çene kemiklerinden kaynaklanan iskeletsel asimetri kapsamındaki bazı sorunlar ortodontik tedavi ile çözümlenebilmesine rağmen ileri düzeydeki sorunlarda ortognatik cerrahiye ihtiyaç duyulabilir.

Kaynaklar

[1] https://kidshealth.org/en/teens/braces.html

[2] https://medlineplus.gov/orthodontia.html

[3] https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/en/index158.html

[4] https://www.scdnj.com/blog/2020/01/common-orthodontic-problems#:~:text=Tags%3A%20plaque%2C%20thumb%20sucking%2C,jaw%2C%20upper%20teeth%20protrusion%2C%20overdeveloped

[5] https://completedental.net.au/blog/are-you-a-suitable-candidate-for-orthodontic-treatment/

[6] https://www.kplctv.com/story/7170273/what-causes-orthodontic-problems/

[7] https://www.nhs.uk/conditions/orthodontics/treatments/

[8] https://norwestortho.com.au/second-thoughts-heres-happens-dont-get-braces/

[9] https://jamilian.net/en/what-is-removable-orthodontic-appliances/

[10] https://www.orthodonticcentre.co.uk/orthodontic-mini-screw/

[11] https://jamilian.net/en/invisible-orthodontics-with-transparet-plaques/

[12] https://www.mapledentalhealth.com/blog/invisalign-101-guide/

[13] https://www.mapledentalhealth.com/blog/invisalign-101-guide/

[14] https://legenddental.com/8-benefits-of-invisalign/

[15] https://www.healthline.com/health/how-long-does-invisalign-take-to-work#how-it-works

Sizi Arayalım

Diş probleminiz hakkında konuşmak ister misiniz?

Dt. Deniz İnce

Diş Hekimi
Detaylı Bilgi