+902163452183

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:107-109A Ziverbey, Kadıköy / İstanbul ( Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Karşı Çaprazı )

info@dentince.com

Ortodonti

Şeffaf Plak (İnvisalign) Tedavisi

Şeffaf plaklar, ortodontik tedavide kullanılan yumuşak ve şeffaf termoplastik materyallerdir. Ortodontik tedavide son dönemde yapılan en önemli yenilik şeffaf plaklardır. Bu sistem ile yapılan ortodontik tedavide üç boyutlu tarayıcılar kullanılmakta, plakların üretiminde CAD-CAM sistemlerinden yararlanılmaktadır. En son teknolojinin kullanıldığı bu sistemde ortodontik tedavinin her aşaması dijital olarak planlanmaktadır.

Hastaların şeffaf plağı tercih etmesinin en önemli sebebi, tedavi boyunca ağızda gözüken herhangi bir apareyin olmamasıdır. Erişkin ve çocuk her hasta şeffaf plaklar ile tedavi edilebilmektedir. İlk üretildikleri dönemde şeffaf plakların sadece kolay vakalarda uygulanabilmesine rağmen, günümüzde hemen hemen her zorluk derecesindeki vaka şeffaf plaklar ile tedavi edilebilmektedir.

Ayrıca tedavi planlaması tüm ayrıntısıyla önceden dijital ortamda yapıldığı için, hekim tarafından tedavi boyunca sadece hastaların plakları takıp takmadığı kontrol edilmektedir ve bu durum hekimin klinikte hasta başında geçen süresini de oldukça azaltmaktadır.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, her alanda olduğu gibi ortodonti branşında da tedavi seçenekleri artmıştır. Geleneksel ortodontide dişlerin üzerine yapıştırılan metal veya seramik parçacıklar ile diş hareketi sağlanırken, artık ‘şeffaf plaklar’ denilen tamamen farklı bir sistemle hemen hemen her vakanın tedavisi yapılabilmektedir. Bu plaklar üç boyutlu yazıcılarda, kişiye özel olarak üretilmektedir ve kullanımları braketlere göre çok daha kolaydır.

Şeffaf plaklar hem estetik olarak hem de hastanın kullanımı açısından braketlere göre çok daha konforludur. Şeffaf plak tedavisi, hastaların plakları düzenli kullanmasına da bağlı olarak, braket sistemine göre daha hızlı cevap verebilir. Teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebilmek için şeffaf plak sistemini daha ayrıntılı bir biçimde incelememiz gerekmektedir.

İdeal Diş Yapısı Ve Anatomisi Nasıldır?

Alt ve üst dişlerin maksimum temasta olmasına oklüzyon denmektedir. Hastanın ilk ortodonti muayenesinde fonksiyonel bir anomali olup olmadığını anlamak için dinamik oklüzyona bakılmaktadır. İdeal oklüzyon, normal oklüzyon, nötral okluzyon, Angle sınıf I kapanış hepsi aynı anlamdadır.

Angle sınıf I okluzyonda, üst birinci azı dişinin yeri sabit kabul edilmektedir ve alt azı dişi üst azı dişine göre bir küçük azı dişinin yarısı kadar önde  ve daha mesialde konumlanarak kapanış yapmalıdır. İdeal oklüzyonda hem overjet hem de overbite miktarı yaklaşık 3 mm olmalıdır. Ortodontik anomaliler dişsel ve iskeletsel anomaliler olarak sınıflandırılmaktadır.

Çapraşık Dişlerim Olduğunu Nasıl Anlarım ?

Genetik ve çevresel faktörlerden dolayı dişlerde çapraşıklıklar görülebilir. Dişlerin düzgün sıralanmadığı durumda hem estetik hem de fonksiyonel sorunlar meydana gelmektedir. Çocuk; genlerinin yarısını annesinden, yarısını da babasından almaktadır. Çocuğun annesinden küçük çene yapısını, babasından ise iri, büyük dişleri aldığını düşünelim. Küçük çene kemikleri üzerinde iri dişlerin düzgün bir şekilde dizilebilmeleri için yeterli yer olmadığından, dişler sıkışık bir şekilde sıralanmak zorundadırlar. Bu düşüncenin tersi de doğrudur.

Çocuk babasından iri çene kemiklerini, annesinden de küçük dişleri alırsa, bu defa büyük çene kemikleri üzerinde küçük dişlerin sıralanmaları için olması gerekenden fazla yer olduğunda dişler aralıklı, diastemalı olarak dizilmektedirler. Bu teoriye çapraz kalıtım teorisi denmektedir. Bunun yanında süt dişlerinin erken çekilmesi, süt dişlerindeki çürükler, ağız solunumu, atipik yutkunma, parmak emme gibi kötü alışkanlıklar dişlerde çapraşıklığa ve maloklüzyonlara neden olabilmektedir. Dişlerdeki çapraşıklığın tedavisi için ilk seçenek her zaman ortodonti olmalıdır.

Şeffaf Plak Tedavisi Nedir?

Şeffaf plak tedavisi termoplastik materyallerden üretilen ‘aligner’ ismini verdiğimiz plaklar ile braketlere gerek kalmadan uygulanan ortodontik tedavi sistemidir.

Görünmez Plaklar Yardımı ile Diş Çarpıklığı Tedavisi

Alignerlar ağız içinde neredeyse hiç gözükmemektedir. Diş hareketleri; dişlerin üzerine yerleştirilen, diş ile aynı renkteki ‘ataçman’ adını verdiğimiz minik beyaz çıkıntılar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Şeffaf Plak Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Şeffaf plak ile ortodontik tedavi, braketler ile yapılan ortodontik tedavi gibi hem çocuk hem de erişkin hastalarda rahatça uygulanabilmektedir.

Şeffaf Plak Tedavisi (Telsiz Ortodonti) Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Şeffaf plaklar ile bütün maloklüzyonların tedavisi yapılabilmektedir. Vakanın zorluk derecesine bağlı olarak ek buttonlar, minividalar, elastikler ve ataçmanlardan yararlanılabilir.

Çapraşıklığı Düzeltecek Diğer Yöntemler?

Maloklüzyonun çeşidine göre; hareketli apareyler, fonksiyonel aygıtlar, sabit ortodontik braketler ile ortodontik tedavi yapılabilmektedir ancak son dönemde çok fazla bahsedilen şeffaf plaklar ile gerekirse geleneksel yöntemler kombine edilerek tedavi yapılabilmektedir.

Diş Teli Olmadan Dişler Nasıl Düzelir?

Şeffaf plak ile ortodontik tedavide, dişler üzerine yapıştırılan ataçmanlar aracılığı  ile diş hareketi sağlanmaktadır. Ataçmanlar diş ile aynı renk olan kompozit materyalinden yapıldığı için ağız içinde belli olmamaktadır.

Şeffaf Plaklarla İnvisalign Aynı Şey Midir?

‘Invisalign’ bir şeffaf plak markasıdır. Invisalign sistem Amerika menşeili bir şeffaf plak sistemidir. Bu sisteme alternatif olarak Türkiye’de de üretilen şeffaf plak sistemi bulunmaktadır.

Diş Hareketine Göre Nasıl Şeffaf Plaklar Üretiliyor?

Ağız içi tarayıcılarla dijital olarak ölçü alınmasından sonra hastanın görüntüleri plakların üretileceği laboratuvara gönderilmektedir. Sanal ortamda yapılan tedavi planlaması sonrasında, tedavinin tüm aşamaları bilgisayar programında görülebilmektedir. Ortodontist, tedavi planını onayladıktan sonra plakların üretim aşamasına geçilmektedir. Plaklar CAD-CAM sistemi ile yurt dışındaki laboratuvarda üretilmektedir.

Invisalign tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Tedavi planlaması aşamasında istenilen diş hareketleri ve buna göre tedavinin kaç plak ile biteceği belirlenmektedir. Plakların üretim aşaması yurtdışında olmaktadır ve plaklar kargo ile gönderilmektedir. Her plak dişe maksimum 0.05 mm hareket vermektedir. Hastanın bu plakları iki haftada bir değiştirmesi ile istenilen diş hareketi sağlanmaktadır.

Şeffaf Plak Tedavi Aşamaları?

Hastanın röntgenleri, ağız içi tarayıcı ile ölçüleri, ağız içi ve ağız dışı fotoğrafları alındıktan sonra dijital ortamda yapılan tedavi planlamasına göre dijital bir simülasyon oluşturulur ve kaç plak ile tedavinin bitirileceği belirlenir. Bu planlama ortodontist tarafından onaylandıktan sonra yurt dışındaki laboratuvarda plakların üretimi yapılır. Tedavi süresince kullanılacak tüm plaklar toplu bir şekilde kliniğe kargolanır.

İlk seansta ‘template plak’ aracılığıyla dişlerin üzerine, diş ile aynı renkte olan, ataçmanlar yapıştırılır. Gerekirse dişlerin arasından aşındırmalar yapılır ve ilk iki plak hastaya teslim edilir. Hasta plakların nasıl takılacağı ve temizleneceğiyle ilgili bilgilendirilir. Hastaya her bir plak 15 gün boyunca kullandırılır ve 1 ay sonrası için hastaya kontrol randevusu verilir.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Hasta, plakların temizliğine çok dikkat etmelidir. Plakların kaybolmaması için, plakları çıkardığı zaman özel kutularında muhafaza etmelidir. Plakların kaybolması durumunda yeni plak gelene kadar dişlerin bozulmaması için bir önceki plak kullanılmaya devam edilmelidir. Ortodontik tedavinin her aşamasında olduğu gibi hasta diş fırçalamaya ve diş ipi kullanımına özen göstermelidir.

Şeffaf Plak Marka Seçimi?

Türkiye’de, Amerika’da ve Almanya’da üretilen şeffaf plak markaları olmasına rağmen kliniğimizde en çok tercih edilen ve en etkili sonuçların görüldüğü şeffaf plak markası ‘invisalign’dır.

Neden Şeffaf Plak Tedavisine İhtiyaç Duyulur?

Ortodontik tedavide şeffaf plakların ilk olarak kullanılmaya başlandığı yıllarda sadece zorluk derecesi kolay ve orta olan hastaların tedavisi yapılırken günümüzde vakaların yaklaşık %95’i şeffaf plaklar ile tedavi edilebilmektedir. Estetik kaygıları olan özellikle erişkin hastalar şeffaf plak ile tedaviyi tercih etmektedir. Ağız bakımı kötü hastalarda braketlerin ağız hijyenini daha da kötüleştirebileceği göz önüne alınarak bu hastalarda, şeffaf plak ile tedavi tercih edilebilir.

Şeffaf Plak ile Ortodonti Tedavisinin Avantajları?

Özellikle seramik braketlerin söküm işlemleri esnasında diş minesinin bütünlüğünün bozulması söz konusu olabilmekte, diş minesi üzerinde seramik braket parçaları kalabilmekte, bazen de mine çatlakları ve kopmaları gibi malpraktis olarak tanımlanabilecek kalıcı hasarlar oluşabilmektedir. Ayrıca braketlere bağlı olarak hasta dişlerini iyi fırçalayamazsa ağızdaki patojenik mikroorganizma sayısının yaklaşık beş katına çıktığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Oysa hasta plaklarını çıkartarak kolayca dişlerini fırçalayabilir. Şeffaf plaklar; yumuşak materyalden üretildikleri için, braketler ve teller gibi yumuşak dokulara zarar vermezler.

Aligner Tedavisi, Düzeltici Plaklar, Şeffaf Plaklar, Şeffaf Aparey (Telsiz Ortodonti Tedavisi) Hepsi Aynı mıdır?

Şeffaf plaklar ile tedavi sırasında kullanılan plaklara ‘aligner’ adı verilmektedir. Bu nedenle şeffaf plak ile tedavi, aligner tedavisi, düzeltici plaklar ile tedavi, telsiz ortodontik tedavi aynı tedavi yöntemini ifade etmektedir.

Hangi Durumlarda Şeffaf Plak Tedavisi Önerilmez?

Vakaların zorluk derecesine göre tedavi süresi değişmekle birlikte hemen hemen her vakada şeffaf plak ile tedavi uygulanabilmektedir.

Ağrım Olacak mı?

Plakların ilk uygulandığı gün dişlerin üzerinde baskı hissedilmesi normaldir ancak dayanılmayacak bir ağrı olmamaktadır.

Şeffaf Plakların Bakımı Nasıl Yapılır?

Plaklar kullanılmadığı zamanlarda tedavi başında özel olarak verilen kutularda muhafaza edilmelidir. Peçete içinde saklanan plakların hastalar tarafından yanlışlıkla çöpe atılma ihtimali olabilmektedir. Plakların temizliği sırasında normal sıcaklıktaki su ve sıvı sabun kullanılmalıdır.

Çok soğuk ya da sıcak su termoplastik materyalden üretilen plakların şeklini bozabilir. Plaklar, sabah ve akşam diş fırçası yardımı ile temizlenmeli, uzun süre kullanıma bağlı olarak koku oluşması durumunda ise protez temizleyici tabletler kullanılmalıdır.

Sigara ve Şeffaf Plak?

Çok fazla sigara içen hastalarda plaklarda sararma görülebilmektedir. Hasta sigara içeceği zaman plaklarını çıkarabilir ayrıca plaklar iki haftada bir değişeceği için bir sorun olmamaktadır.

Diş Teli Tedavisinden Farkı?

‘Ortodontik braketler’ tek tek dişin üzerine yapıştırılan parçacıklardır. Bu parçacıklar, metal veya seramikten üretilmiş olabilir. Gerekli görülen seanslarda hastanın telleri kalınlaştırılarak tedavi süreci ilerler. Tedavi sırasında hastanın yeme-içme kurallarına dikkat etmemesi sonucunda braketlerde kırılmalar, sert bir darbe alınması durumunda yumuşak dokularda yaralanmalar, dişlerini iyi fırçalamadığı durumlarda whitespot adı verilen çürük başlangıç lezyonları ve dişeti hastalıkları görülebilir.

Ortodontik tedavinin bu tarz komplikasyonları hastanın hayat kalitesini  etkilemektedir. Şeffaf plaklar ile tedavide ise sadece takıp çıkarılabilen yumuşak, şeffaf, termoplastik materyaller bulunmaktadır ve kullanımları braketlere göre çok daha kolaydır. Ayrıca estetik olarak neredeyse hiç belli olmadıkları için hastanın günlük yaşamı neredeyse hiç etkilenmemektedir.

Pahalı Bir İşlem mi? Şeffaf Plak Ücretleri?

Şeffaf plak ile ortodontik tedavi ücretleri, vakanın zorluk derecesine bağlı olarak değişmekle birlikte metal ve seramik braketlerle yapılan sabit ortodontik tedavi ücretlerine göre daha maliyetlidir. Tedavi ücretlerindeki bu fark, dijital ağız içi tarayıcıların kullanılması ve plakların yurt dışında üretilmesinden kaynaklanmaktadır.

Şeffaf Plak Tedavisi İçin Toplam Kaç Defa Gelmeliyim?

Şeffaf plak tedavisi için ağız içi tarayıcıyla birlikte ölçü alınmasından sonra tedavinin planlama aşamasına geçilir ancak tedavinin planlanması ve klinikte yapılacak işlemler önceden belirlendiği için plaklar ile tedavi, tel tedavisine göre daha öngörülebilir bir tedavi olmaktadır. Böylece istenmeyen diş hareketlerinin önüne geçilir. Hastanın plaklarının teslim edileceği seans ataçmanların yapıştırılması işlemi, tedavinin en uzun seansını oluşturur.

Plakların tesliminden sonra diş hareketlerinin planlandığı gibi gidip gitmediğinin hekim tarafından kontrolü amacıyla, hasta ayda bir kere kontrol randevusuna gelmelidir.

Tedavi İçin En Uygun Yaş ve Yaş Sınırı?

Şeffaf plaklar ile ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilmektedir. Özellikle son yıllarda; ortodontik tedavi gören erişkin hasta sayısındaki artış ile birlikte, erişkin hastaların estetik kaygılarını en aza indirmek amacıyla, teknolojideki gelişmelerin sağladığı avantajlara da bağlı olarak, ortodonti kliniklerinde şeffaf plaklar ile tedavi isteğinde hızlı bir artış bulunmaktadır.

Yeme İçme Nasıl Olacak?

Hasta plaklarını çıkartarak istediği her şeyi yiyebilmektedir. Sabit tellerdeki sert yiyecekleri yeme yasağı şeffaf plak tedavisinde bulunmamaktadır ancak plaklar ağızdayken çok soğuk içecekler ya da çay, kahve gibi sıcak içecekler tüketilmemelidir. Plaklar termoplastik materyallerden üretildiği için sıcaklık değişimlerine bağlı olarak plaklarda distorsiyonlar görülebilmektedir.

Konuşmam Etkilenecek mi?

Hastalarda çoğunlukla böyle bir şikayet görülmemekle birlikte şeffaf plakların ilk verildiği seans hem uygulanan baskıya bağlı olarak hem de farklı bir materyalin ağızda bulunmasından dolayı hastanın konuşmasında farklılık olabilir. Hastanın plaklara alışma süresi yaklaşık 2 gündür. Sonra hasta normal konuşmasına geri döner.

Günde Kaç Saat Takmam Lazım?

Şeffaf plaklar yemekler dışında gece uyurken de dahil olmak üzere tüm gün boyunca takılmalıdır. Hasta plakları günde en az 20-22 saat boyunca kullanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Şeffaf plaklar ile ortodontik tedavide tedavi hedefi ve seyri sanal ortamda hekim tarafından yapıldığı için öngörülemeyecek ve istenmeyen diş hareketleri elimine edilmiş olacaktır. Ancak hasta kooperasyonunun kötü olması ve hastanın hekimin yönlendirmelerine uymaması sonucunda istenilen sonuca ulaşılamayabilir. Tedavi süresince hastanın hekim ile iş birliği yapması çok önemlidir.

Plakları çıkartarak istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz, sakız da çiğneyebilirsiniz.

Invisalign ile ortodontik tedaviyi sertifikası olan hekimler uygulayabilmektedir. Invisalign sertifikası sadece ortodontistlere verilmektedir.

Plakların gece uyurken dahil en az 20-22 saat takılması gerekmektedir. Sadece yemek yerken plaklar çıkarılabilir. Plakların sadece gece takılması sonucunda istenilen tedavi hedefine ulaşılamamaktadır.

Şeffaf plak tedavisinde uygulanacak olan kuvvet ve diş hareketleri önceden belirlendiği için özellikle hafif ve orta şiddetteki maloklüzyonlarda hastanın plakları istenilen şekilde kullanması durumunda geleneksel tel tedavisine göre daha kısa sürede tamamlanabilmektedir.

Maloklüzyonun şiddetine bağlı olarak her hastanın tedavi süresi de değişmektedir. Hastanın materyalleri toplandıktan sonra yapılan planmaya göre plak sayısı belli olmaktadır. Hastanın plakları on beş günde bir değiştirmesi söylenmektedir. Yani 40 plakla tedavisi yapılacak bir hastanın tedavi süresi ortalama 20 ay sürecektir.

Aligner-şeffaf plak tedavilerinde dişe uygulanacak olan kuvvet ve diş hareketleri öngörülebilir olduğu için güvenilir tedavilerdir. Sabit ortodontik tedavideki birçok yasağın olmaması, toplantı veya düğün gibi özel günlerde plakların istenildiği zaman çıkarılması, estetik olarak neredeyse hiç belli olmaması gibi avantajları sayesinde sabit ortodontik tedaviye göre daha fazla tercih edilebilmektedir.

Şeffaf plakların bakımı yapılmadığı zaman kötü koku oluşabilmektedir. Bu nedenle fırçalamaya çok dikkat edilmelidir. Sıvı sabun, oda sıcaklığındaki su ve diş fırçasıyla sabah/akşam plaklar temizlenmelidir.

Sizi Arayalım

Diş probleminiz hakkında konuşmak ister misiniz?

Dt. Deniz İnce

Diş Hekimi
Detaylı Bilgi