+902163452183

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:107-109A Ziverbey, Kadıköy / İstanbul ( Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Karşı Çaprazı )

info@dentince.com

Başarısız Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi birçok basamaktan oluşan bir tedavidir.

Temelinde kök kanalının içinin mekanik olarak temizlenmesi, irrigasyon yapılması, kök kanalının şekillendirilmesi, doldurulması ve sızdırmaz bir üst yapı bütünlüğünün sağlanması vardır. Bu basamakların herhangi birinin yetersiz yapılması halinde ilerleyen dönemlerde kanal tekrar enfekte olabilir ve durum tedavinin başarısını olumsuz etkileyebilir.

Kanal tedavisi nedir?

Dişin içerisinde pulpa adı verilen sinirler ve damarlardan zengin canlı bir doku bulunmaktadır. Derin çürük, uygunsuz restorasyonlar, travma veya agresif ortodontik kuvvetler gibi faktörler pulpa dokusunu etkiler ve geri dönüşümsüz pulpa iltihabına neden olur. Genellikle şiddetli ağrı ile seyreden bu tip olgularda dişin ağız içinde fonksiyon görmeye devam etmesini sağlayan tedavi, kanal tedavisidir.

Kanal tedavisinin olası riskleri

Kanal tedavisinden sonra uzun dönemde en çok görülen komplikasyon dişin kırılmasıdır. Bunun yanı sıra işlem sırasında da;

Kök kanalında enstrüman kırılması, irrigasyon solüsyonlarının veya kanal patlarının taşması kök kanalının perfore edilmesi gibi durumlarla çok nadir olarak karşılaşılabilir.

Başarısız kanal tedavisi nedir?

Daha önce kanal tedavisi uygulanmış ancak semptomatik olan, fonksiyon sağlayamayan, periapikal dokularda lezyon gelişen dişler için tedavinin başarısız olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi kök kanalının içinde yeniden bakteri üremesinin önüne geçemeyen, yetersiz uygulanmış kanal tedavisidir.

Başarısız kanal tedavisi belirtileri

Genellikle kanal tedavili dişin üzerinde çiğneyememe, spontan ağrı ve şişlik görülür. 

Kanal tedavim başarısız ve yanlış ise ne yapmam gerekir?

Bu durumda uygulanabilecek üç tedavi vardır. Bunlardan ilki retreatment (yeniden kanal tedavisi), mevcut tedavinin kanaldan uzaklaştırılması yeniden temizlenip şekillendirilmesi, varsa ekstra kanalların kontrol edilmesi ve uygun şekilde kanal tıkaçlarının oluşturulması işlemidir. Bununla birlikte periapikal lezyon çok büyükse apikal rezeksiyon adı verilen tedavi planlanabilir.  Bölge cerrahi olarak temizlenip kök ucu rezeke edildikten sonra doku dostu bir materyalle apikal tıkaç sağlanabilir.

Eğer bu tedavi seçenekleri uygulanamamış ya da uygulama başarısız olmuş ise dişin çekilmesi endikedir.

Kanal tedavisi sonrası dolgunun düşmesi başarısız olduğu anlamına mı gelir?

Bu gibi durumlarda önemli olan faktör sızdırmazlığın bozulup bozulmadığıdır. Rutin kontrol endodonti açısından çok önemlidir.  Eğer erken dönemde fark edilir, dişte radyolojik ve klinik açıdan herhangi bir semptom görülmez ise yeniden dolgu ve gereken durumlarda kron yapılması mümkündür.

Kanal tedavisinden 1 ay sonra ağrı olması normal midir?

Kanal tedavisinin ardından iyileşme dönemi başlar ve bu dönemin erken evrelerinde ağrı görülebilir. Genellikle ibuprofen türevi ağrı kesicilerle kontrol edilebilen şiddettedir. Çoğunlukla bir hafta boyunca azalarak biter. Bir ay süresince aynı yoğunlukta seyreden ağrının görüldüğü durumlarda diş hekimine başvurulmalıdır. 

Kanal tedavisi olan diş neden enfeksiyon kapar?

Üç sebebi olabilir.

  • Birincisi apikal tıkaç sağlanamamıştır. Kanal tedavisinin bitirilmesi sırasında kök kanalının ucunda periapikal dokulardan kaynaklanabilecek sızıntıyı önleyen bu tıkaç sistemidir.
  • İkinci sebep kanal tedavisi sırasında debridman uzaklaştırılamamış, kanal yeterli derecede dezenfekte edilememiş ve yeniden bakteri üremesinin önüne geçilememiştir.
  • Üçüncü sebep iste koronelde sızdırmaz bir üst yapı sağlanamamış ve bakteriler ağız ortamından tekrar kök kanalına ulaşmıştır.

Başarısız kanal tedavisi röntgenden belli olur mu?

Radyoloji kanal tedavisinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Her aşamasında periapikal röntgenler alınarak tedavinin ilerleyişi kontrol edilir. Dolayısıyla yetersiz yapılmış kanal tedavileri ve varsa periapikal lezyonlar röntgenlerde tespit edilebilir.

Kanal yenileme tedavisi nedir?

Retreatment adı verilen bu işlem, mevcut tedavinin kanaldan uzaklaştırılması, kanalın yeniden temizlenip şekillendirilmesi, varsa ekstra kanalların kontrol edilmesi ve uygun şekilde yeniden doldurulması işlemidir. Yetkin hekimler tarafından yapılmalı ve düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

İkinci kez kanal tedavisinin tekrarlanması sorun olur mu?

Çeşitli nedenlerden ötürü başarısız olmuş kanal tedavisini tekrarlamak, söz konusu dişi ağızda tutmak için yapılabilecek son işlemdir. Bu işlem normal kanal tedavisine benzemekle birlikte farklı basamaklar içerir. Doğru klinik ve radyolojik muayenenin ardından yapılması gereken bu tedavi genellikle birden fazla seans sürer. Başlanan her retreatment başarıyla sonuçlanmayabilir ve biten tedaviler mutlaka düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

Bizi İnstagram'da da Takip Edebilirsiniz

Sizi Arayalım

Diş probleminiz hakkında konuşmak ister misiniz?